En el següent quadre es detallen les dates de recepció de comandes en funció de la data de creació.

Data límit entradaData lliurament Data límit entradaData lliurament
20 de juliol1 al 5 de setembre 20 de gener22 al 24 de gener
5 de setembre10 al 15 de setembre 5 de febrer7 al 9 de febrer
15 de setembre20 al 25 de setembre 20 de febrer22 al 24 de febrer
25 de setembre1 al 3 d'octubrre 5 de març7 al 9 de març
5 d'octubre9 al 11 d'octubre 20 de març22 al 24 de març
15 d'octubre17 al 22 d'octubre 5 d'abril7 al 9 d'abril
25 d'octubre27 al 30 d'octubre 20 d'abril22 al 24 d'abril
5 de novembre7 al 9 de novembre 5 de maig7 al 9 de maig
20 de novembre22 al 24 de novembre 20 de maig22 al 24 de maig
10 de desembre12 al 14 de desembre 5 de juny7 al 9 de juny
5 de gener7 al 9 de gener17 de juny19 al 21 de juny