Resum de la comanda

Les famílies amb més d'un fill al centre poden fer les comandes de forma individual o conjunta

Tot seguit pot veure l' email a què adreçarem les notificacions, (acceptació de la comanda, verificació del pagament, notificació d'enviament, ....) Abans de seguir, verifiqui que és el correcte o actualitzi'l ABANS de fer clic al botó de passar per caixa. (Aquest canvi només serà per aquesta comanda, de manera que no queda afectat el seu registre a la plataforma del seu centre escolar.

Email de notificacions:
    Modifiqueu les dades incorrectes

 

  • 01. Resum
  • 02. Entreu
  • 03. Adreça
  • 04. Lliurament
  • 05. Pagament:

El vostre carret de la compra és buit.